Jste zde

Kurzy prevence a kontroly infekcí pro lékaře a sestry - 2017

Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí organizuje v letošním roce další běh vzdělávání specialistů prevence a kontroly infekcí (lékařů a sester), které odpovídá požadavkům EU (Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union) a vychází z vládou schválené národní strategie Zdraví 2020 (Akční plán pro zvládání infekčních nemocí). Celoroční výuka probíhá v osmi (resp. devíti) třídenních blocích. Termín pro dodání závazných přihlášek je 10.2.2017, první výukový blok začíná 21.2.2017. Podrobné informace o kurzu pro lékaře naleznete zde, o kurzu pro sestry zde. (10.1. 2017)