Jste zde

Ekonomické hodnocení intervencí v prevenci HAI

ECDC vydává technickou zprávu zaměřenou na ekonomické hodnocení intervencí v oblasti prevence infekcí spojených se zdravotní péčí. Dokument najdete zde. (12.5. 2017)