Jste zde

Světový den hygieny rukou v nemocnicích České republiky

Ke konci května 2017 jsme se podívali na webové stránky českých a moravských nemocnic a u 30 z nich jsem našli informaci o jejich aktivní účasti na Světovém dnu hygieny rukou. Více naleznete zde. (29.5. 2017)