Jste zde

obecné zásady

Informace o obecných zásadách prevence a kontroly výskytu multirezistentních a panrezistentních bakterií v nemocnici  najdete v knize Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici (podrobnosti zde) autorů Jindrák V., Hedlová D., Urbášková P. a kol., v kapitole Obecné principy na straně 652-656.

 

Související guidelines: