Jste zde

přenos vzduchem

Informace o vzdušném přenosu najdete v knize Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici (podrobnosti zde) autorů Jindrák V., Hedlová D., Urbášková P. a kol., v podkapitole Izolační opatření o původců přenosných vzduchem na straně 581-582.

 

Související guidelines: