Jste zde

hygiena rukou

Informace o hygieně rukou najdete v knize Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici (podrobnosti zde) autorů Jindrák V., Hedlová D., Urbášková P. a kol., v podkapitole Hygiena rukou a používání rukavic na straně 563-568 a na straně 571-572.

 

Související guidelines: