Jste zde

přenos kontaktem

Informace o kontaktním přenosu najdete v knize Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici (podrobnosti zde) autorů Jindrák V., Hedlová D., Urbášková P. a kol., v podkapitole Izolační opatření o původců přenosných kontaktem na straně 578-579.

 

Související guidelines: