Jste zde

úkoly a služby

NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí je pověřeno následujícími úkoly a službami:

  • Metodická podpora a organizace systému surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí na lokální a národní úrovni, v návaznosti na aktivity organizované Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (podrobnosti zde).
  • Příprava metodických postupů v oblasti prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních včetně návaznosti na související legislativu (podrobnosti zde).
  • Odborná podpora a metodické vedení zdravotnických zařízení při vytváření lokálních programů prevence a kontroly infekcí podle požadavků národní a evropské legislativy (podrobnosti zde).
  • Odborná pomoc při řešení epidemiologicky závažných situací ve zdravotnických zařízeních (podrobnosti zde).
  • Odborná podpora a metodické vedení lůžkových zdravotnických zařízení při vytváření lokálních antibiotických programů zaměřených na uvážlivé používání antibiotik a kontrolu antibiotické rezistence (podrobnosti zde).
  • Vzdělávání pracovníků specializovaných na prevenci a kontrolu infekcí ve zdravotnických zařízeních, a to zejména lékařů a sester pro prevenci a kontrolu infekcí (podrobnosti zde).