Jste zde

Odkazy

Organizace a agentury v oblasti veřejného zdraví
Odborné společnosti - zahraniční
Odborné společnosti - tuzemské
Kongresy a konference v zahraničí
Vzdělávací akce v zahraničí
Odborné časopisy
Důležité instituce v České republice
Subjekty působící v oblasti kvality zdravotní péče a akreditace nemocnic
Nemocnice v České republice - akutní lůžková péče
Nemocnice v České republice - pracoviště dlouhodobé lůžkové péče


Organizace a agentury v oblasti veřejného zdraví

World Health Organisation (WHO)
World Health Organisation (Patient Safety)
Kancelář WHO v České republice
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
European Centre for Disease Prevention and Control (ARHAI programme)
Centers for Disease Prevention and Control (CDC)
Centers for Disease Prevention and Control (National Health Safety Network)
Food and Drug Administration (FDA)
European Medicines Agency (EMA)
Public Health England
Public Health England (Healthcare Associated Infections: Guidance, Data and Analysis)
Health Protection Scotland
Health Protection Scotland (Healthcare Associated Infections and Infection Control)

Zpět na záhlaví stránky

 

Odborné společnosti – zahraniční

Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA)
Healthcare Infection Society (HIS)
European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
Infectious Diseases Society of America (IDSA)
American Society for Microbiology (ASM)
British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC)
French Society for Hospital Hygiene (SF2H)
Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC)
International Federation of Infection Control (IFIC)
European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)

Zpět na záhlaví stránky

 

Odborné společnosti – tuzemské

Česká lékařská společnost J.E. Purkyně (ČLS JEP)
Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM)
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM)
Společnost infekčního lékařství (SIL)
Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny (SNEH)
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM)
Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM)
Česká chirurgická společnost
Česká společnost kardiovaskulární chirurgie
Česká neurochirurgická společnost
Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
Česká gynekologická a porodnická společnost
Česká gerontologická a geriatrická společnost
Česká asociace sester (ČAS)

Zpět na záhlaví stránky

 

Kongresy a konference v zahraničí

European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)
International Conference on Prevention and Infection Control (ICPIC)
Healthcare Infection Society: Events
Society for Healthcare Epidemiology of America: Conferences

Zpět na záhlaví stránky

 

Vzdělávací akce v zahraničí

European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases: Courses
European Centre for Disease Prevention and Control: Training activities
Society for Healthcare Epidemiology of America: Education

Zpět na záhlaví stránky

 

Odborné časopisy

Nemocniční epidemiologie a kontrola infekcí

 • Infection Control and Hospital Epidemiology (www, PubMed)
 • Journal of Hospital Infections (www, PubMed)
 • American Journal of Infection Control (www, PubMed)

 

Epidemiologie a veřejné zdraví

 

Infekční nemoci a klinická mikrobiologie

 • Lancet Infectious Diseases (www, PubMed)
 • Clinical Infectious Diseases (www, PubMed)
 • Journal of Infectious Diseases (www, PubMed)
 • International Journal of Infectious Diseases (www, PubMed)
 • Emerging Infectious Diseases (www, PubMed)
 • Infectious Diseases in Clinical Practice (www, PubMed)
 • Infectious Disease Clinics of North America (www, PubMed)
 • BMC Infectious Diseases (www, PubMed)
 • Current Opinion in Infectious Diseases (www, PubMed)
 • Infectious Diseases and Therapy (www, PubMed)
 • Transplant Infectious Diseases (www, PubMed)
 • Pediatric Infectious Disease Journal (www, PubMed)
 • Clinical Microbiology and Infection (www, PubMed)
 • European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (www, PubMed)
 • Journal of Clinical Microbiology (www, PubMed)
 • Journal of Medical Microbiology (www, PubMed)
 • Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases (www, PubMed)

 

Antimikrobiální terapie

 • Antimicrobial Agents and Chemotherapy (www, PubMed)
 • Journal of Antimicrobial Chemotherapy (www, PubMed)
 • International Journal of Antimicrobial Agents (www, PubMed)
 • Chemotherapy (www, PubMed)
 • Expert Reviews of Anti-Infective Therapy (www, PubMed)

 

Medicína

 

Tuzemské časopisy

 • Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie (www, PubMed)
 • Klinická mikrobiologie a infekční lékařství (www, PubMed)
 • Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (www)

Zpět na záhlaví stránky

 

Důležité instituce v České republice

Ministerstvo zdravotnictví
Státní zdravotní ústav (SZÚ)
Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Zpět na záhlaví stránky

 

Subjekty působící v oblasti kvality zdravotní péče a akreditace nemocnic

Joint Commission International (JCI)
National Institute for Health and Care Excellence (NICE, United Kingdom)
Institute for Healthcare Improvement
Spojená akreditační komise (SAK)

Zpět na záhlaví stránky

 

Nemocnice v České republice - akutní lůžková péče  SEZNAM zde
V seznamu je uvedena většina nemocnic s významným podílem akutních lůžek. Nelze vyloučit, že některé nemocnice poskytující akutní lůžkovou péči chybí. Pokud Vaši nemocnici v seznamu nenajdete a přejete si, aby byla uvedena, pošlete nám email na adresu nrc-hai@szu.cz.

Zpět na záhlaví stránky

 

Nemocnice v České republice - pracoviště dlouhodobé lůžkové péče (v přípravě)

Zpět na záhlaví stránky