Jste zde

pracovníci NRC

Činnost Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí zajišťuje kmenový personál, který působí v rámci Centra pro epidemiologii a mikrobiologii Státního zdravotního ústavu i v rámci dalších institucí, které NRC tvoří (Ústřední vojenská nemocnice – vojenská fakultní nemocnice Praha, Nemocnice Na Homolce). Vzhledem k interdisciplinárnímu zaměření činnosti pracoviště byla vytvořena skupina spolupracujících expertů, zejména v oborech epidemiologie, klinická mikrobiologie, infekční lékařství, intenzivní medicína, ošetřovatelství, molekulární epidemiologie, biostatistika, kvalita a bezpečnost zdravotní péče, řízení a ekonomika zdravotní péče a další. Za účelem pomoci zdravotnickým zařízením při zavádění lokálních programů prevence a kontroly infekcí postupně vzniká skupina specializovaných konzultantů. Kmenový personál NRC tvoří následující odborníci:

MUDr. Vlastimil Jindrák (CV)
e-mail: vlastimil.jindrak@szu.cz, mobil: 603 440 003
Hlavní náplň činnosti: Vedení a koordinace činnosti NRC, nemocniční epidemiologie, klinická mikrobiologie, antibiotická politika v nemocnici, prevence a kontrola multirezistentních mikroorganismů, surveillance, prevence a kontrola infekcí spojených s intenzivní péčí, organizace lokálních programů prevence a kontroly infekcí v nemocnicích, organizace nemocničních antibiotických programů, příprava metodických postupů, vzdělávání specialistů prevence a kontroly infekcí, výzkumná činnost, koordinace spolupráce s ECDC v rámci ARHAI programu a HAI-Net. Pozice vůči ECDC: National focal point pro agendu HAI, operational contact point pro ICU komponentu HAI-Net


MUDr. Dana Hedlová, Ph.D. (CV)
e-mail: dana.hedlova@uvn.cz, mobil: 725 772 495
Hlavní náplň činnosti: Nemocniční epidemiologie a hygiena, postupy prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí, koordinace surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu a infekcí spojených s dlouhodobou zdravotní péčí, vzdělávání specialistů prevence a kontroly infekcí, koordinace mezinárodních projektů (HALT, TRICE-IS), kvalita a bezpečnost zdravotní péče v souvislosti s akreditací zdravotnických zařízení, výzkumná činnost. Pozice vůči ECDC: Operational contact point pro SSI komponentu HAI-Net, operational contact point pro HALT projekt, operational contact point pro TRICE-IS projekt


MUDr. Lucie Bareková, Ph.D. (CV)
e-mail: lucie.barekova@nempk.cz,
Hlavní náplň činnosti: bude doplněno. Pozice vůči ECDC: bude doplněno.

 

 

 


MUDr. Jan Kubele (CV)
e-mail: jankubele@gmail.com,
Hlavní náplň činnosti: bude doplněno. Pozice vůči ECDC: bude doplněno.