Jste zde

používání rukavic

Informace o používání rukavic najdete v knize Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici (podrobnosti zde) autorů Jindrák V., Hedlová D., Urbášková P. a kol., v subkapitole Používání rukavic při poskytování zdravotní péče na straně 568-571.