Jste zde

přenos kapénkami

Informace o kapénkovém přenosu najdete v knize Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici (podrobnosti zde) autorů Jindrák V., Hedlová D., Urbášková P. a kol., v podkapitole Izolační opatření o původců přenosných kapénkami na straně 579-581.

 

Související guidelines: