Jste zde

ochrana obličeje

Informace k ochraně obličeje najdete v knize Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici (podrobnosti zde) autorů Jindrák V., Hedlová D., Urbášková P. a kol., v podkapitole Ochrana obličeje na straně 573-574.