Jste zde

články

rok 2016
  • Jindrák V, Vaniš V, Hedlová D, Prattingerová J, Macková B. Evropská surveillance infekcí Clostridium difficile a možnosti její implementace v České republice. Zprávy CEM (SZÚ Praha) 2016, 25(4): 131-135. Plný text.

 

rok 2015

 

rok 2014

 

rok 2013
  • Jindrák V, Hedlová D, Prattingerová J. Koncepce národní surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí v České republice. Zprávy CEM (SZÚ Praha) 2013, 22(4): 132-137. Plný text.

 

rok 2012
  • Jindrák V, Hedlová D, Prattingerová J. Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí. Zprávy CEM (SZÚ Praha) 2012, 21(4): 134-138. Plný text.