Jste zde

respirační hygiena

Informace o respirační hygieně najdete v knize Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici (podrobnosti zde) autorů Jindrák V., Hedlová D., Urbášková P. a kol., v podkapitole Respirační hygiena a etiketa při kašli na straně 575.