Jste zde

První výsledky PPS-EU-2017 publikované ECDC k 15.11.2018

ECDC uveřejnilo v časopise Eurosurveillance první výsledky PPS-EU-2017. Týkají se agendy infekcí spojených se zdravotní péčí v akutní i dlouhodobé lůžkové péči a také používání antibiotik v obou těchto oblastech. Obsahují i údaje za Českou republiku.  K dispozici jsou na následujících odkazech: Prevalence of HAI ..., Antimicrobial use in European acute care hospitals..., Antimicrobial use in European long-term care facilities.... (21.11. 2018)