Jste zde

Světový den hygieny rukou v nemocnicích ČR v roce 2019

5. května 2019 proběhl tradiční Světový den hygieny rukou, který se pod záštitou Světové zdravotnické organizace koná pravidelně. Podívali jsme se na webové stránky nemocnic ČR, u 32 z nich jsme našli zprávu o jejich aktivní účasti. Více informací naleznete zde. (22.5.2019)