Jste zde

Vzestup výskytu enterokoků rezistentních k vankomycinu v nemocnicích

Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí upozorňuje na zvýšený výskyt enterokoků rezistentních k vankomycinu v nemocnicích. Zpráva je k dispozici zde. (14.11. 2019)