Vítejte

na internetových stránkách Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí. Podrobné informace o pracovišti najdete zde.
Aktuálně nejsou stránky aktualizovány - informace o NRC-HAI budou dostupné na stránkách SZU - www.szu.cz
 

Aktuality

 • Novinky na webu NRC-HAI v sekci ABS program

  V sekci ABS program byl zařazen popis, standardy, měřitelné ukazatele a checklist antibiotického programu nemocnice. Odkaz zde. (26.10. 2018)

 • Výroční zpráva s výsledky evropské pilotní surveillance CDI za rok 2016

  ECDC vydalo v červnu 2018 zprávu o výsledcích pilotní evropské surveillance infekcí Clostridium difficile za rok 2016, které se v České republice účastnilo 19 nemocnic a koordinovalo ji NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí. Zprava je k dispozici zde. (11.7. 2018)

 • Světový den hygieny rukou v nemocnicích České republiky v roce 2018

  Dne 5. května 2018 proběhl tradiční Světový den hygieny rukou, který se koná pravidelně pod záštitou Světové zdravotnické organizace. V polovině května jsme se podívali na webové stránky českých a moravských nemocnic a u 43 z nich jsme našli zprávu o jejich připojení se ke Světovému dnu hygieny rukou. Více naleznete zde. (17.5. 2018)

 • Evropský antibiotický den 2017 (EAAD)

  18. listopadu 2017 se uskuteční tradiční Evropský antibiotický den. Při této příležitosti uveřejňuje ECDC nová data k výskytu antimikrobiální rezistence a spotřeby antibiotik v Evropě. Podrobné informace naleznete zde. (16.11. 2017)

 • ČR má registrovaný kurz prevence a kontroly infekcí v katalogu ECDC

  ECDC vydalo katalog kurzů pro výcvik specialistů prevence a kontroly infekcí existujících v členských zemích EU, které odpovídají požadavkům dokumentu "Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union". V tomto katalogu (str. 8) má Česká republika uveden kurz organizovaný od roku 2010  ve spolupráci Ústavu ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK a NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí. Podrobnosti najdete zde. (4.10. 2017)

 • Vzdělávání specialistů prevence a kontroly infekcí v členských zemích EU

  ECDC vydalo dokument, který hodnotí parametry systému prevence a kontroly infekcí v nemocnicích členských zemí EU včetně potřeby vzdělávání specialistů v této oblasti. Analýza byla provedena na základě standardizovaného dotazníku v roce 2014, celý dokument je k dispozici zde. (18.9. 2017)

 • Evropská PPS 2017 v České republice

  V květnu a červnu 2017 proběhla ve 45 nemocnicích České republiky Evropská bodová prevalenční studie zaměřená na infekce spojené se zdravotní péčí a používání antibiotik (PPS-EU-2017). Bylo zařazeno 15 201 pacientů. Lze tak očekávat, že výsledky budou spolehlivě charakterizovat zátěž infekcí spojených se zdravotní péčí a přístupy k používání antibiotik v našich nemocnicích. (15.9.2017)

 • Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie

  Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017 proběhne ve dnech 25.–27. října 2017 v Praze. Součástí kongresu je i sympozium věnované problematice infekcí spojených se zdravotní péčí. Podrobnější informace naleznete zde. (14.9. 2017)

 • Změna internetových stránek ECDC

  Upozorňujeme uživatele na zásadní změnu struktury webových stránek Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí, včetně stránek ARHAI programu a sítě HAI-Net. Aktuální odkaz naleznete zde. (3.7. 2017)

 • Světový den hygieny rukou v nemocnicích České republiky

  Ke konci května 2017 jsme se podívali na webové stránky českých a moravských nemocnic a u 30 z nich jsem našli informaci o jejich aktivní účasti na Světovém dnu hygieny rukou. Více naleznete zde. (29.5. 2017)

Stránky